ReadyPlanet.com
dot
dot
dot dot
รับทำบัญชี

โปรแกรมการให้บริการทางบัญชี

โปรแกรมที่ 1 : ให้บริการตรวจสอบภาษี โปรแกรมที่ 2 : ให้บริการจัดทำบัญชีภาษีอากร

1. ตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นภาษีประจำเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับทางภาษี ซึ่งมีทั้งเบี้ยปรับ 1.5 % ของตัวภาษี เงินเพิ่มไม่เกิน 2 เท่าของตัวภาษี และค่าปรับทางอาญาในกรณีได้ยื่นแบบ หรือยื่นแบบไว้ไม่ถูกต้อง

2. จัดทำแบบการยื่นเสียภาษีให้พร้อมยื่นภาษีประจำเดือนของกิจการ

1. จัดทำบัญชีภาษีอากรประจำเดือนตามเอกสารทางการค้าของกิจการ ผ่านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในหมู่ SMEs

2. ให้คำแนะนำในการปรับปรุงเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

3. สรุปบัญชีในรูปแบบของงบทดลองก่อนปรับปรุงทุกๆ 3 เดือน

4. เสนอแนะการปรับปรุงบัญชีภาษีให้ประหยัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วิธีการให้บริการ

ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบเอกสารภาษีในสถานประกอบการ สรุปรายงานผลการตรวจสอบพร้อมบันทึกแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและแนวทางในการวางแผนเพื่อประหยัดภาษี

วิธีการดำเนินงาน

ส่งพนักงานเข้ารับเอกสารทางบัญชี เพื่อนำไปบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ผ่านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและพร้อมส่งเอกสารทางบัญชี คืนภายใน 20 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารทางบัญชีของกิจการ

อัตราค่าบริการ

 

อัตราค่าบริการ

 

 

โปรแกรมที่ 3 : ให้บริการครบวงจร
งานให้บริการใน โปรแกรมที่ 1 + โปรแกรมที่ 2 ครบทุกขั้นตอนพร้อมดำเนินการด้านการจัดทำและยื่นประกันสังคมประจำเดือน
วิธีการดำเนินงาน ตามขั้นตอนวิธีการดำเนินการของโปรแกรมที่ 1 และโปรแกรมที่ 2 พร้อมยื่นแบบประกันสังคม
อัตราค่าบริการbulletหน้าแรก
dot
Inhouse Training
dot
bulletหลักสูตร
bulletอบรมหลักสูตร การสร้างพนักงานบัญชีเอง ภายใน 24 ชม.
bulletอบรมหลักสูตร เทคนิคการวางแผนภาษีของธุรกิจซื้อมา+ขายไป
bulletอบรมหลักสูตร ธุรกิจรับจ้างทำของจะวางแผนประหยัดภาษีอย่างไร?
bulletอบรมหลักสูตร เทคนิคการวางแผนภาษีของธุรกิจบริการ
bulletอบรมหลักสูตร การวางแผนประหยัดภาษีในธุรกิจให้เช่า อพาร์ทเม้นท์
bulletอบรมหลักสูตร ธุรกิจการผลิตสินค้าจะวางแผนประหยัดภาษีอย่างไร?
bulletการจัดทำบัญชีและรายงาน
dot
บริการด้านที่ปรึกษา
dot
bulletรู้เรื่อง SMEs
bulletรู้เรื่องการตลาด
bulletรู้เรื่องการบริหารจัดการ
bulletรู้เรื่องการเงิน
bulletรู้เรื่องการผลิต
dot
บริการด้านจัดทำบัญชี
dot
bulletรับทำบัญชี
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletจดทะเบียนธุรกิจ
dot
รับข่าวสาร ฟรี!

dot
dot
บริการสรรพากร online
dot
bulletปฏิทินภาษีอากร
bulletขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
bulletขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91
bulletบริการจดทะเบียน online
bulletยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
bulletติดต่อกรมสรรพากร
bulletDownload แบบแสดงรายการภาษี
dot
บริการบัญชีออนไลน์
dot
bulletข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
bulletข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
bulletค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
bulletแจ้งเพิ่ม ยกเลิก งานทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ยกเลิก งานสอบบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletหลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน
bulletDownload แบบพิมพ์
dot
Link
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletสำนักงบประมาณ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสำนักงาน ก.พ.ร.
bulletSME BANK
bulletข่าวประจำวัน/หนังสือพิมพ์
bulletDownload
bulletรวมเว็บไซต์
bulletอบรมหลักสูตร การวาง
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอส เอ็ม อี ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
27 หมู่ 4 ซอยบงกช 14 ถนนคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
TEL: (02) 902-3243,(02) 902-3306 (092) 412-0888 FAX: (02) 902-3243 E-mail:smednc@hotmail.com